• COROVODA ONLINE PUBLIKON TË DHËNAT E POPULLSISË DERI NË 1 JANAR 2019
  • NË SKRAPAR BANOJNË GJITHËSEJ 17 343 BANORË
  • NË POLIÇAN BANOJNË GJITHËSEJ 17 174 BANORË

Të Ardhurat, Arsimimi dhe Popullsia - Çfarë thuhet në Censusin e 2011 për Skraparin e statistikave?

Gjashtë vite më pas, ndërsa sot daton Nëntor 2017 mes subjektivitetit gjithkush mund të bëj krahësime mbi trendin e shifrave apo realitetit. Por zyrtarisht ende të dhënat e Censusit 2011 mbeten pikë referimi për Skraparin. Do të shohim në vijim se cila ka qënë gjendja e 6 viteve më parë në Skraparin e statistikave sipas Census 2011.
Raporti i numrit të familjeve që kanë deklaruar si burim të ardhurash për 12 muajt e fundit ndihmën sociale dhe përfitime (transferta të tjera), ndaj numrit të familjeve gjithsej në %.
Të Ardhura nga Ndihma Ekonomike dhe Sociale 24.4%
Të Ardhura Punësimi apo Vetëpunësimi 61.1%
Të Ardhura nga Pensionet 34.6 %
Të Ardhura nga Jashtë Vendit Remitanca 3.8%

Dendësia e popullsisë është llogaritur mbi bazën e kufijve të komunave dhe bashkive të krijuar për qëllime statistikore.
Dendësia e Popullsisë sipas Ndarjes së re Territoriale për Skraparin 8.6 banorë / për kilometër katror

Raporti i numrit të femrave në moshë fertile 15-49 vjeç ndaj numrit të femrave gjithsej, në %
Femra në moshë fertiliteti 48.6%

Raporti i numrit gjinor beqarë/e të moshës 15 vjeç e lart, ndaj numrit gjithsej të moshës 15 vjeç e lart, në %.
Beqarë Meshkuj 32.8%
Beqare Femra 18.7%

Raporti i popullsisë 15 vjeç e lart të deklaruar të divorcuar ose të ndarë, por ligjërisht të martuar, ndaj numrit të popullsisë gjithsej, për ‰.
Me statusin të divorcuar 6.7%

Raporti i numrit me status të martuar 15 vjeç e lart, ndaj numrit gjithsej të moshës 15 vjeç e lart, në %.
Femra 69.1%
Meshkuj 65.4%

Raporti i numrit të fëmijëve 0-4 vjeç, ndaj numrit të femrave 20-49 vjeç, në %.
Ky raport në Skraparin e 2011 shkon sa 22.9%

Raporti i numrit të personave të moshës 0-14 vjeç dhe 65 vjeç e lart, ndaj numrit të personave të moshës 15-64 vjeç, në %.
Ky koefiçent për Skraparin e 2011 rrihej sa 47.6%

Raporti i NjEF-ve me kryefamiljare femra, ndaj numrit të NjEF-ve gjithsej,në %.
Ky koefiçent për Skraparin e 2011 shihej sa 7.6%

Raporti i numrit të personave në NjEF, ndaj numrit të NjEF-ve gjithsej.
Mesatarja e numrit të anëtarëve të një familje në Skraparin e 2011 ishte 3.8 persona.

Raporti i numrit të NjEF-ve, statusi i banimit të të cilave është: pronar me akt ligjor që nuk paguan kredi, pronar me akt ligjor, por që paguan kredi ose në proces të marrjes së aktit ligjor, ndaj numrit të NjEF-ve gjithsej, në %.
Ky koefiçent për Skraparin e 2011 rezulton 93.4%

Raporti i numrit të analfabetëve, ndaj popullsisë të moshës 10 vjeç e lart gjithsej, në %.
* Një analfabet është një person, i cili nuk është në gjendje as të lexojë dhe as të shkruajë një frazë të shkurtër dhe të thjeshtë përshkruese mbi jetën e tij/saj të përditshme.
Ky koefiçent për Skraparin e 2011 rezultonte sa 2.9%

Raporti i numrit të personave që kanë kryer arsimin fillor dhe tetë ose nëntë vjeçar, ndaj popullsisë 15 vjeç e lart, në %.
Kanë përfunduar 8 apo 9 vjeçaren 61.9%
Kanë përfunduar shkollën e mesme 28.2%
Kanë përfunduar Universitetin 5.7%

Raporti i numrit të viteve të shkollës të kryera me sukses prej personave të moshës 15 vjeç e lart, ndaj numrit gjithsej të personave 15 vjeç e lart.
Mesatarisht në Skraparin e 2011 Vite Shkollimi për Person shihet sa 9.5 vite

Raporti i të punësuarve në bujqësi, ndaj numrit të të punësuarve gjithsej, në %.
*Personat e punësuar gjatë javës së referencës 24-30 shtator 2011.
Bujqësi 60.2%
Industri 9.5%
Shërbime 30.3%

Raporti i numrit të personave të papunë të moshës 15-24 vjeç, ndaj popullsisë ekonomikisht aktive të moshës 15-24 vjeç, në %.
Ky tregues për Skraparin e 2011 rezultonte sa 27.8%

Raporti i numrit të meshkujve /femrave të papuna 15 vjeç e lart, ndaj forcave të punës meshkuj / femra 15 vjeç e lart, në %
Femra të papuna 17.9%
Meshkuj të Papunë 15.1%

Raporti i numrit të dhomave për banesat e banuara ndaj numrit gjithsej të personave në banesat private. Dhomat e përdorura si kuzhinë janë përfshirë në të dhënat e vitit 2011.
Mesatare e dhomave për person ( përfshirë kuzhinën) 0.7 dhoma për person

Raporti i sipërfaqes së dhomave të banimit për banesat e banuara ndaj numrit gjithsej të personave në banesat private. Dhomat e përdorura si kuzhinë janë përfshirë në sipërfaqen e përgjithshme.
Një person mesatarisht në shtëpi ka hapësirë sipërfaqeje sa 11.9 metër katror për person

Fatjon Kaloci / Corovoda Online

Autentik!

Reklama Online

loading...

skrapari në fletë

PËR KONTAKT - EMAIL: corovodaonline@post.com

Mbështetje

Këtu mund të jetë Njoftimi yt

DIMRI QË LAM PAS

skrapari në fletë

Reklama Online

loading...

skrapari në fletë

NAVIGON

breakingnews
www.bashkiaskrapar.gov.al www.albrafting.com www.visitskrapar.com

HAPËSIRË PËR REKLAMA APO NJOFTIMET TUAJA