• COROVODA ONLINE PUBLIKON TË DHËNAT E POPULLSISË DERI NË 1 JANAR 2019
  • NË SKRAPAR BANOJNË GJITHËSEJ 17 343 BANORË
  • NË POLIÇAN BANOJNË GJITHËSEJ 17 174 BANORË

Aleanca e 2015 - Sipas Indeksit të Vanhanen Koalicionet në 2015 të paktën 5 bashki "Pa Demokraci". Mes tyre Poliçani dhe Skrapari

Në proçeset zgjedhore, shpesh Aleancat e Subjekteve Politike maksimalizojnë fitoret e mundshme. Por në 2015 ,  61 bashkitë e ridimensionuara në Shqipëri përmes koalicioneve, treguan edhe një faktor tjetër: Atë se sa demokraci ka në të vërtetë në këto shoqëri sipas bashkive. Rezultatet e 2015 kur në Shqipëri u mbajtën zgjedhje lokale, ishin më shumë përballje mes koalicioneve ASE dhe APPD. Por kjo përballje në të paktën 5 bashki në vend solli një diferencë shumë të madhe mes kualicionit fitues dhe atij humbës. Diferencat e mëdha mes dy koalicioneve tregojnë njëherësh edhe nivelin e demokracisë.
Në 2015 Koalicioni Fitues në Skrapar ishte ASE. Në ato zgjedhje morën pjesë 8108 votues. Koalicioni ASE fitoi me  86.34% të votave.
Në 2015 Koalicioni Fitues në Poliçan ishte ASE. Në ato zgjedhje morën pjesë 7000 votues. Koalicioni  ASE fitoi me 72.46% të votave.
"Dëmi" i koalicioneve pavarësisht fitoreve reflektohet kështu tek shoqëria. Në asnjë rast, në të dyja këto bashki Koalicioni tjetër nuk kapi minimalisht 30% prag të konkurencës së votave që do dëshmonin se kemi Demokraci në mes komunitetit votues. Një indeks i quajtur VanHanen nëse do të aplikohej në rezultatet e 2015 në Shqipëri në një sistem 3 faktorial do të jepte edhe sesa Demokraci reale ka në Shqipëri. Për 61 bashkitë në Shqipëri vetëm 5 bashki japin të dhëna si pasojë e këtyre koalicioneve të 2015 që i bëjnë këto bashki pa asnjë shans që konkurentët të kenë mundësi rivaliteti.
Renditja sipas Konkurencës (5/61) A
Bashkia Skrapar ( vendi 1) Konkurenca 13.66%
Bashkia Kurbin ( vendi i 2 ) Konkurenca 17.21%
Bashkia Pustec ( vendi i 3 ) Konkurenca 19.03%
Bashkia Delvinë ( vendi i 4 ) Konkurenca 27.2%
Bashkia Poliçan ( vendi i 5 ) Konkurenca 27.54%
Renditja sipas Pjesëmarrjes në Votime (5/61) B
Bashkia Skrapar ( vendi 45 ) Pjesëmarrja 55.53%
Bashkia Kurbin ( vendi i 2 ) Pjesëmarrja 26.18%
Bashkia Pustec ( vendi i 58 ) Pjesëmarrja 60.99%
Bashkia Delvinë ( vendi i 16 ) Pjesëmarrja 45.55%
Bashkia Poliçan ( vendi i 30 ) Pjesëmarrja 50.27%
Indeksi i Demokracisë (5/61) (A*B) / 100
Bashkia Skrapar ( vendi 1) Indeksi i Demokracisë 7.59%
Bashkia Kurbin ( vendi i 2 ) Indeksi i Demokracisë 4.51%
Bashkia Pustec ( vendi i 3 ) Indeksi i Demokracisë 11.61%
Bashkia Delvinë ( vendi i 4 ) Indeksi i Demokracisë 12.39%
Bashkia Poliçan ( vendi i 5 ) Indeksi i Demokracisë 13.84%

© Corovoda Online

Autentik!

Reklama Online

loading...

skrapari në fletë

PËR KONTAKT - EMAIL: corovodaonline@post.com

Mbështetje

Këtu mund të jetë Njoftimi yt

DIMRI QË LAM PAS

skrapari në fletë

Reklama Online

loading...

skrapari në fletë

NAVIGON

breakingnews
www.bashkiaskrapar.gov.al www.albrafting.com www.visitskrapar.com

HAPËSIRË PËR REKLAMA APO NJOFTIMET TUAJA