Çorovoda - 77 Vjet Çlirim - Eksluzive - 183 emrat e klasifikuar si Kulak në Skrapar - Si titanë : Të vetëm përballë një regjimi të tërë **COPY** -->

Baneri Kryesor Siper

Çorovoda - 77 Vjet Çlirim - Eksluzive - 183 emrat e klasifikuar si Kulak në Skrapar - Si titanë : Të vetëm përballë një regjimi të tërë

Fatjon Kaloci
3.9.17
Më së shumti, fjala Çlirim ka domethënien më të madhe për ta. E ndërsa shfletoj mbiemra nga një listë e 1953 ku listohen Emrat e atyre që "Nuk kishin Kartë Fronti" apo në zhargon quheshin Kulakë. Emra të njerëzve të thjeshtë, të varfër, shumë raste citohen që ishin me rezultate në punë dhe në shkollë por ... vetëm kaq. Listat "mbytën" jetën por kurrë nuk e mposhtën atë.... Në Skraparin e 2019, ndërsa shoh në blog Corovoda Online në facebook ende mbeten "përplasje" opinionesh për të quajturën bërjen nga ana jonë publike të emrave, nga dokumenta autentikë të kohës. Disa mendojnë se nuk duhe publikuar... por ne nxisim daljen në pah të së fshehtave të mëdha të kohëve dikur, apo edhe të së sotmes që tingëllon më moderne por në disa aspekte ende mbetet me të fshehta të mëdha. Shkojmë më poshtë në një publikim ( nga një seri postimesh në Kuadër të 75 Vjetorit të Çlirimit të Çorovodës ) me një dokument të 1953 të quajtur:
LISTA E ELEMENTËVE QË NUK KANË KARTËN E FRONTIT TË RRETHIT.
1. HASAN ZHITI - MËLOVË - GJERBËS
2. QENAM ZHITI - MËLOVË - GJERBËS
3. HATIXHE ZHITI - MËLOVË - GJERBËS
4. PERUZE ORHANI - PRRENJAS - GJERBËS
5. ALI NEXHIPI - PRRENJAS - GJERBËS
6. PAJO MOLLA - GJERBËS - GJERBËS
7. NESLIKO MOLLA - GJERBËS - GJERBËS
8. HAZIS MOLLA - GJERBËS - GJERBËS
9. HAZBIJE MOLLA - GJERBËS - GJERBËS
10. SELIME ISUFI - POSTENË - GJERBËS
11. ZALO RAMADANI - POSTENË - GJERBËS
12. HAZBIJE ABEDINI - POSTENË - GJERBËS
13. SHAZE ZALO - POSTENË - GJERBËS
14. ESMA BATO - POSTENË - GJERBËS
15. DINE HYSENI - POSTENË - GJERBËS
16. HALIM ABEDINI - POSTENË - GJERBËS
17. HAJDËR SADUSHI - POSTENË - GJERBËS
18. KAREMAN VRENOZI - UJANIK - GJERBËS
19. HAKI HYSENI - UJANIK - GJERBËS
20. TANE KAREMANI - UJANIK - GJERBËS
21. REFIJE HYSMETI - UJANIK - GJERBËS
22. XHAKO HYSMETI - UJANIK - GJERBËS
23. RRAHIME QERIMI - GREMSH - GJERBËS
24. ILMI QERIMI - GREMSH - GJERBËS
25. NJAZI BEJKO - GREMSH - GJERBËS
26. HAJRIE BEJKO - GREMSH - GJERBËS
27. SEIT HARULLA - LESKOVË - GJERBËS
28. HEKURAN FILE - LESKOVË - GJERBËS
29. PARUSHA SEITI - LESKOVË - GJERBËS
30. KAMAN FILE - LESKOVË - GJERBËS
31. RABUSHE SEITI - LESKOVË - GJERBËS
32. PASHAKO HEKURANI - LESKOVË - GJERBËS
33. FATIME KAMANI - LESKOVË - GJERBËS
34. SOSE ISUFI - GREVË - GJERBËS
35. QERIM SELFO - GREVË - GJERBËS
36. ZAÇE ISUFI - GREVË - GJERBËS
37. ZALO KAMBERI - STRAFICKË - GJERBËS
38. DAREKO ZALO - STRAFICKË - GJERBËS
39. TARE KAJO - STRAFICKË - GJERBËS
40. SELVIKO TARE - STRAFICKË - GJERBËS
41. NEIM NEXHIPI - STRAFICKË - GJERBËS
42. QAZIM ALI - TREBËL - GJERBËS
43. REFIKO ALI - TREBËL - GJERBËS
44. XHAFER SADIKU - TREBËL - GJERBËS
45. JEMINE XHAFERI - TREBËL - GJERBËS
46. BAKI SABRIU - TREBËL - GJERBËS
47. RUZE SABRIU - TREBËL - GJERBËS
48. SANIJE BAKIU - TREBËL - GJERBËS
49. AVNI KAREMANI - TREBËL - GJERBËS
50. HAVA AVNIU - TREBËL - GJERBËS
51. BARJAM QAZIMI - TREBËL - GJERBËS
52. DAREKO FESKO - SHPATANJ - GJERBËS
53. TAJARE FESKO - SHPATANJ - GJERBËS
54. XHAFERR MAZLLËMI - GURAZEZ - GJERBËS
55. NEIME XHAFERRI - GURAZEZ - GJERBËS
56. KAMBERE MAZLLËMI - GURAZEZ - GJERBËS
57. NESIM KAMBERI - GURAZEZ - GJERBËS
58. BAJAME DAJLANI - GURAZEZ - GJERBËS
59. MALIQ XHEVAHIRI - GURAZEZ - GJERBËS
60. QERIME MALIQI - GURAZEZ - GJERBËS
61. HEDIJE HAJDËRI - KUÇ - GJERBËS
62. TAREKO HAJDËRI - KUÇ - GJERBËS
63. NEXHIP MEHMETI - KUÇ - GJERBËS
64. BABA HETEM PAJOVA - CERRICË - GJERBËS
65. ESTREF ÇIPI - BURRANJ - GJERBËS
66. BEJAZE ESTREFI - BURRANJ - GJERBËS
67. QERIM MERSINI - DOBRENJ - GJERBËS
68. ZENEL TOMORRI - DOBRENJ - GJERBËS
69. RRAHIME DERVISHI - DOBRENJ - GJERBËS
70. SOSE DERVISHI - DOBRENJ - GJERBËS
71. MYFTAR PIPERI - VISHANJ - GJERBËS
72. RAZIJE MYFTARI - VISHANJ - GJERBËS
73. MUSTAFA ISMAILI - GJERGJOVE - POTOM
74. SHEFKI ALIU - STARAVECKË - POTOM
75. SHAZIJE SHEFKIU - STARAVECKË - POTOM
76. SEFERE ELMAZI - HELMËS - POTOM
77. REFIJE SEFERI - HELMËS - POTOM
78. SELFO ARSHINI - FAQEKUQ - POTOM
79. RRAHIME SELFO - FAQEKUQ - POTOM
80. DAJLANE VESELI - KAPINOVË - POTOM
81. SHEFIKO DAJLANI - KAPINOVË - POTOM
82. EDIJE KAMBERI - POTOM - POTOM
83. NESIM CAKA - OSOJË - POTOM
84. MUHAMET HATEMI - OSOJË - POTOM
85. HAKI GJORGJOVA - GJERGJOVË - POTOM
86. NESLIJE HAKIU - GJERGJOVË - POTOM
87. HASAN ZYKA - KRUSHOVË - POTOM
88. MUHARREM NIKOLLARA - NIKOLLARË - POTOM
89. HAMIT LUSHKA - PRISHTË - ÇEPAN
90. SHEFIKO HAMITI - PRISHTË - ÇEPAN
91. ZENEL MUÇI - PRISHTË - ÇEPAN
92. XHEVAHIRE MUÇI - PRISHTË - ÇEPAN
93. ISMAIL MEDIU - PRISHTË - ÇEPAN
94. SELVI ISMAILI - PRISHTË - ÇEPAN
95. ISLAM ISMAILI - PRISHTË - ÇEPAN
96. FATIME HAJDËRI - PRISHTË - ÇEPAN
97. FATIME IDËRSHAU - ROVICË - ÇEPAN
98. DIKO IDËRSHAU - ROVICË - ÇEPAN
99. HASAN IDËRSHAU - ROVICË - ÇEPAN
100. QAZIM IDËRSHAU - ROVICË - ÇEPAN
101. KASËM IDËRSHAU - ROVICË - ÇEPAN
102. FATIME HOXHA - SEVRAN - ÇEPAN
103. SABRIJE XHINDI - SEVRAN - ÇEPAN
104. GJYLO XHINDI - SEVRAN - ÇEPAN
105. ISMAIL XHINDI - SEVRAN - ÇEPAN
106. HIQMET XHINDI - SEVRAN - ÇEPAN
107. XHELAL HITO - BLEZËNCKË- ÇEPAN
108. ADIJE HITO - BLEZËNCKË- ÇEPAN
109. XHAFERR HITO - BLEZËNCKË- ÇEPAN
110. NEVRUZE BEGO - ÇEPAN - ÇEPAN
111. HASAN BEGO - ÇEPAN - ÇEPAN
112. XHEVIT BEGO - ÇEPAN - ÇEPAN
113. FATIME BEGO - ÇEPAN - ÇEPAN
114. BARIJE BEGO - ÇEPAN - ÇEPAN
115. HALIM MUHARREMI - MOLLAS - QËNDËR
116. PEME HALIMI - MOLLAS - QËNDËR
117. RAFEZA METHOXHA - MOLLAS - QËNDËR
118. BEKTASHE BANUSHI - MOLLAS - QËNDËR
119. HAZIS MEHMETI - MOLLAS - QËNDËR
120. NADIRE HAZIZI - MOLLAS - QËNDËR
121. HAMZA DINE - MOLLAS - QËNDËR
122. HENA MUSTAFAJA - MOLLAS - QËNDËR
123. HALIME MUSTAFAJA - MOLLAS - QËNDËR
124. XHEVRI XHAFERI - MOLLAS - QËNDËR
125. ZYRAKO XHAFERI - MOLLAS - QËNDËR
126. VELI ADEMI - MOLLAS - QËNDËR
127. FIZE LAMÇE - MOLLAS - QËNDËR
128. ANIJE LAMÇE - MOLLAS - QËNDËR
129. HASAN H. KAPLLANI - VËRZHEZHË - QËNDËR
130. HETEM KAPLLANI - VËRZHEZHË - QËNDËR
131. GJYLO KAPLLANI - VËRZHEZHË - QËNDËR
132. FATIME KAPLLANI - VËRZHEZHË - QËNDËR
133. DAREKO HAIRI - VËRZHEZHË - QËNDËR
134. QANI SULO MULITA - VËRZHEZHË - QËNDËR
135. HAKI FETI MYFTARAJ - VËRZHEZHË - QËNDËR
136. SADIK IDRIZI - VËRZHEZHË - QËNDËR
137. XHITE KAPLLANI - VËRZHEZHË - QËNDËR
138. NAZE KAPLLANI - VËRZHEZHË - QËNDËR
139. METE KAPLLANI - VËRZHEZHË - QËNDËR
140. SYLYFTAR SULEJMANI - SPATHARË - QËNDËR
141. PEME ZYLYFTARI - SPATHARË - QËNDËR
142. DINE RAKIPI - SPATHARË - QËNDËR
143. BEDULLA KUSHOVA - SPATHARË - QËNDËR
144. XHEMILE KUSHOVA - SPATHARË - QËNDËR
145. REFIT QERIMI - SPATHARË - QËNDËR
146. DARE KUSHOVA - SPATHARË - QËNDËR
147. RIZA JONUZI - SPATHARË - QËNDËR
148. LIRI ALIKO - SPATHARË - QËNDËR
149. DALIP ALIU - SPATHARË - QËNDËR
150. DINE ODOBASHI - SPATHARË - QËNDËR
151. GANI MYZYRI - KALA - QËNDËR
152. KADE MYZYRI - KALA - QËNDËR
153. BEJAZE MYZYRI - KALA - QËNDËR
154. VESEL MYZYRI - KALA - QËNDËR
155. QAZIM ISMAILI - ZOGAS - QËNDËR
156. MUHARREM GANIU - THEREPEL - QËNDËR
157. NURIJE GANIU - THEREPEL - QËNDËR
158. HEKURAN PËLLUMBI - NISHICË - QËNDËR
159. ZADEKO PËLLUMBI - NISHICË - QËNDËR
160. SALI NEXHIPI - GRADEC - QËNDËR
161. KILE GJOKA - GRADEC - QËNDËR
162. QAMILE GJOKA - GRADEC - QËNDËR
163. HEKURAN GJOKA - GRADEC - QËNDËR
164. RIZA SINANI - CEROVË - QËNDËR
165. RAHIME RIZAI - CEROVË - QËNDËR
166. HYSEN SINANI - CEROVË - QËNDËR
167. KËZE HYSENI - CEROVË - QËNDËR
168. QERIM RIZAI - CEROVË - QËNDËR
169. ARIF ALI - DOBRUSHË - QËNDËR
170. DRITA ZAIMI - DOBRUSHË - QËNDËR
171. QANI TAHIRI - DOBRUSHË - QËNDËR
172. RAFIZA ZAIMI - DOBRUSHË - QËNDËR
173. ZENEPE DYRMISHI - DOBRUSHË - QËNDËR
174. TAHIR BEJKO - DOBRUSHË - QËNDËR
175. HATIXHE BEJKO - DOBRUSHË - QËNDËR
176. ISMET MYFTARI - DOBRUSHË - QËNDËR
177. MEXHIT KORÇARI - VËSESHTË - QËNDËR
178. MYSLIM KORÇARI - VËSESHTË - QËNDËR
179. HASAN DURRO - ÇERENISHT - QËNDËR
180. ZALO SYTIU - VENDRESHË E DYTË
181. HEDIJE ZALO - VENDRESHË E DYTË
182. FEJZI IBRO - VENDRESHË E PARË
183. DILE HETEMI - MOLLAS - QËNDËR

Disa dokumente të tjera japin edhe arsyet apo karakteristikat një për një për pjesëtarët e familjeve, lidhjet e tyre me "armiqtë" imagjinar të një kohe ku imagjinata ishte e ndaluar.
Corovoda Online / Fatjon Kaloçi