Dokumentat e 2 diteve me pare Wikileaks per Kosoven: PAVARESIA E KOSOVES DO JETE E MIRE PER SERBINE, E KEQE PER KOSOVEN **COPY** -->

Baneri Kryesor Siper

Dokumentat e 2 diteve me pare Wikileaks per Kosoven: PAVARESIA E KOSOVES DO JETE E MIRE PER SERBINE, E KEQE PER KOSOVEN

Fatjon Kaloci
31.8.11
Nje Foto Web Nga Dokumeti
i Wikileaks i lancuar
29 Gusht 2011
Corovoda On Line
31-08-2011 Ne nje tjeter cablegate te leshuar dy dite me pare ne 29 gusht 2011 te cilesuar Konfidencial Stokholm 000069, flitet me se fundmi per Kosoven. Cabelgate mban subjektin: "SUBJECT: SWEDEN: DEMARCHE ON KOSOVO TIMELINE" dhe ne brendi flitet per afatet e planit Ahtisari. Kabellgate ka dale nga Ambasada e Stokholmit ne Suedi ne daten 19 janar 2007. Nder te tjera vecojme disa citate:
"¶5. (c) Staffansson noted that the expectations in Kosovo were enormous and cited Bildt as saying that Kosovo's independence would be good for Serbia and bad for Kosovo. Without the drain of Kosovo, Serbia would qualify earlier to become closer to the EU, whereas an independent Kosovo could never reach its expectations. Staffansson added that Russia was playing a cynical game. It had no real interests in Serbia, in contrast to the investment it has made in Montenegro". "Staffansson vuri në dukje se pritshmerite  në Kosovë janë të mëdha dhe citon BILDT (nje zyrtar) të ketë thënë se pavarësia e Kosovës do të jetë e mirë për Serbinë dhe e keqe për Kosovën. Pa Kosovën, Serbia do të kualifikohen më shpejt për t'u bërë më afër BE-së, ndërsa një Kosovë e pavarur nuk mund të arrijë pritshmerite e saj. Staffansson shtoi se Rusia ishte duke luajtur një lojë cinike. Ajo nuk kishte interesa të vërtetë në Serbi, në kontrast me investimet që ka bërë në Mal të Zi."
Fragment:
"(c) Asked about dynamics within the EU, Staffansson said that France had expressed an openness to considering a delay in of a couple of weeks in the Ahtisaari timetable, Italy would prefer a postponement, the UK might consider one, and German views were divided within the government."I pyetur për dinamikën brenda BE-së, Staffansson tha se Franca kishte shprehur një mundesi për të marrë parasysh një vonesë në të disa javë në afatplanin e Ahtisaarit, Italia do të preferojnë një shtyrje, Britania e Madhe mund të konsiderojnë një, dhe pikëpamjet e gjermanise ishin të ndara brenda qeverisë .
Ne bashkengjitje Corovoda On Line publikon nje foto web te dokumentit te ngarkuar ne wikileaks 2 dite me pare 29 gusht 2011
Ju po ndiqni Corovoda On Line