Strategjia e re: Arsimi 9 vjecar ne Shqiperi: ne 2013 Fillorja behet 6 vjet **COPY** -->

Baneri Kryesor Siper

Strategjia e re: Arsimi 9 vjecar ne Shqiperi: ne 2013 Fillorja behet 6 vjet

Fatjon Kaloci
5.12.11
Ne strategjine e re te Arsimit Shqiperia e 2013 do te kete nje konfigurim te ri ne sistemin 9 vjecar. Sipas strategjise se pritshme per implementim ne vitin shkollor 2013 - 2014 arsimi baze do te behet 3 vjecar ndersa ai i fillores do te jete 6 vjet. Implementimi i pritshem i ndryshimit te ri qe do te pesoj 9 vjecarja do te shoqerohet edhe me ndryshim kurrikulash dhe tekstesh mesimore. Ideja e re synon qe kur nxenesi te perfundoj filloren pra klasen e 6te ai me pas te kete mundesi te bej procesin e lendeve me zgjedhje pergjate arsimit baze 3 vjecar.
Corovoda On Line