Trasparenca: Vendimi i Gushtit Rimbursoi Corovoden per Kasat e Biznesit **COPY** -->

Baneri Kryesor Siper

Trasparenca: Vendimi i Gushtit Rimbursoi Corovoden per Kasat e Biznesit

Fatjon Kaloci
23.1.12
23.01.2012 Ndersa zera thane mes muajin janar se "Vendori" nuk ishte rimbursuar per Kasat Fiskale me te cilat u pajis Biznesi i Vogel ne Corovode, corovodaonline i hedh poshte keto zera bazuar ne nje kopje te Vendimit ne Baze te te cilit keto zera hidhen poshte. Keshtu Vendimi me numer 596 date 24.08.2011 PËR KOMPENSIMIN E VLERËS SË TAKSËS SË BIZNESIT TË VOGËL, TË PËRDORUR PËR RIMBURSIMIN E PAJISJEVE FISKALE E TË TAKSIMETRAVE, PËR 8 BASHKI DHE 4 KOMUNA nder bashkite "fatlume" kishte edhe Bashkine Corovode.
Sipas Vendimit, Nje foto web te te cilit shihni bashkengjitur citohet ne faqen e te te bashkelidhur me te se Bashkia Corovode eshte rimbursuar me vleren 432 500 lek. Ende ne fakt nuk ka nje akses mediatik nga vendori lokal ne funksion te trasparences ndaj qytetareve lidhur me vendimarrjet.
Corovoda On Line