Reforma Zgjedhore: Ne Skrapar ja Cilat do te jene qendrat e votimit qe mund te shkrihen **COPY** -->

Baneri Kryesor Siper

Reforma Zgjedhore: Ne Skrapar ja Cilat do te jene qendrat e votimit qe mund te shkrihen

Fatjon Kaloci
31.3.12
2 dite me pare, Komisioni i Reformes Zgjedhore ne Shqiperi miratoi disa ndryshime nder te cilat ai i numerimit elektronik te fletave te votimit si dhe u ra dakord per reduktimin e QV qendrave te votimit qe kane me pak se 200 votues. Por Corovoda On Line duke ju referuar kesaj te fundit, ne vijim liston Qendrat e Votimit qe mund te reduktohen ne Skrapar (duke ju referuar Liste Qv te 2011) Kjo do te thote se numri i Qv do te ndryshoje. Keshtu Ne Komunen Zhepe, Asnje prej 7 Qendrave te Votimit nuk i kalon 200 votues.
(TE DHENAT E 2011COROVODAONLINE)
KOMUNA ZHEPE
Nr.QVZgjedhesVendndodhjaAmbjenti
1
3625
114
Trebel, Shkolla 9-vjecare
Publik
2
3627
130
Greve, Shkolla
Publik
3
3628
112
Leskove, Shkolla 9-vjecare
Publik
4
3629
118
Zhepe, Shkolla
Publik
5
3630
119
Cerrice, Shkolla 9-vjecare
Publik
6
3633
137
Dobrenje, Shkolla
Publik
7
3634
103
Terrove, Shkolla
Publik
Gjithsej
7
833

Ne Komunen Vendreshe rezultojne 3 Qendra Votimi nen 200 votues:
KOMUNA VENDRESHE
Nr.QVZgjedhesVendndodhjaAmbjenti
1
3616
371
Therepel+Vale, Shkolla
Publik
2
3617
226
Vendreshe e Madhe+Lavdar,  Shkolla
Publik
3
3619
168
Vendreshe II+Ibro,  Shkolla
Publik
4
3620
198
Spathare,  Shkolla
Publik
5
3621
41
Vendreshe e III,  Shkolla
Publik
Gjithsej
5
1,004

Ne Komunen Qender Skrapar rezultojne 10 Qendra Votimi nen 200 votues:
KOMUNA QENDER-SKRAPAR
Nr.QVZgjedhesVendndodhjaAmbjenti
1
3592
187
Strore, Shkolla e fshatit
Publik
2
3593
176
Zogas+Polene, Shkolla e fshatit Zogas
Publik
3
3594
111
Kalanjas+Dhores, Shkolla e fshatit Kalanjas
Publik
4
3595
364
Radesh, Shkolla e fshatit
Publik
5
3597
162
Grepcke, Shkolla e fshatit
Publik
6
3598
128
Liqeth+Stalinje, Shkolla e fshatit Liqeth
Publik
7
3600
216
Nishice+Veleshnje+Cerove, Shkolla e fshatit Nishic
Publik
8
3603
333
Verzhezhe, Shkolla e fshatit
Publik
9
3604
245
Sharove, Shkolla e fshatit
Publik
10
3605
163
Cerenisht, Shkolla e fshatit
Publik
11
3606
267
Munushtir, Shkolla e fshatit
Publik
12
3607
125
Buzuq, Shkolla e fshatit
Publik
13
3608
163
Orizaj, Shkolla e fshatit
Publik
14
3609
156
Mollas, Shkolla e fshatit
Publik
15
3611
98
Gradec, Shkolla e fshatit
Publik
16
3612
223
Osoje+Veseshte, Shkolla e fshatit Osoje
Publik
17
3613
140
Rovice, Shkolla
Publik
Gjithsej
17
3,257

Ne Komunen Potom rezultojne 4 nga 5 Qendra Votimi qe ka gjithesej qe kane nen 200 votues:
KOMUNA POTOM
Nr.QVZgjedhesVendndodhjaAmbjenti
1
3583
280
Potom, Shkolla
Publik
2
3584
167
Backe e Vjeter, Shkolla
Publik
3
3585
145
Backe e Re,  Shkolla
Publik
4
3587
139
Gjorgjove, Shkolla
Publik
5
3591
99
Visocka, Shkolla
Publik
Gjithsej
5
830

Ne Komunen Leshnje 3 nga 4 Qendra Votimi qe ka gjithesej rezultojne me me pak se 200 votues:
KOMUNA LESHNJE
Nr.QVZgjedhesVendndodhjaAmbjenti
1
3569
98
Leshnje, Shkolla 9 Vjecare
Publik
2
3570
98
Gostencke, Shkolla fillore
Publik
3
3571
163
Vlush, Shkolla 9 Vjecare
Publik
4
3572
200
Turbohove, Shkolla 9 Vjecare
Publik
Gjithsej
4
559

Ne Komunen Gjerbes 4 nga 5 Qendra Votimi qe ka kjo komune rezultojne me me pak se 200 votues:
KOMUNA GJERBES
Nr.QVZgjedhesVendndodhjaAmbjenti
1
3559
385
Gjerbes, Shkolla 9 - Vjecare
Publik
2
3561
190
Zaloshnje, Shkolla 9 - Vjecare
Publik
3
3564
140
Gramsh, Lokal Privat Enver Bejko
Privat
4
3565
123
Kuc, Shkolla 9 - Vjecare
Publik
5
3566
196
Strafice, Shkolla 9-vjecare
Publik
Gjithsej
5
1,034

Ne Komunen Cepan, 8 nga 9 Qendra Votimi qe ka kjo komune rezultojne me me pak se 200 votues:
KOMUNA CEPAN
Nr.QVZgjedhesVendndodhjaAmbjenti
1
3541
217
Fshati Cepan, Shkolla 9-vjecare
Publik
2
3542
51
Muzhencke,  Shkolla
Publik
3
3544
90
Strenec, Shkolla 9 -Vjecare
Publik
4
3546
122
Prishte, Shkolla 9 -Vjecare
Publik
5
3547
49
Blezencke,  Shkolla
Publik
6
3549
32
Zaberzan i Ri Shkolla fillore
Publik
7
3550
75
Rog, Shkolla fillore
Publik
8
3551
79
Muzhake, Shkolla fillore
Publik
9
3553
90
Sevran i madh, Objekt Privat
Privat
Gjithsej
9
805

Ne Komunen Bogove, 4 nga 6 Qendra Votimi rezultojne me me pak se 200 votues:
KOMUNA BOGOVE
Nr.QVZgjedhesVendndodhjaAmbjenti
1
3532
236
Bargullas, Shkolla
Publik
2
3534
192
Novaj, Shkolla
Publik
3
3536
188
Bogove, Shkolla
Publik
4
3537
132
Selan, Shtepia e Feruze Ymerali
Privat
5
3538
193
Dobrushe, Shkolla
Publik
6
3540
500
Kakruke, Kopeshti
Publik
Gjithsej
6
1,441

Nisur nga Kjo ecuri e pritshme qe i referohet te dhenave te vitit 2011 te Zgjedhjeve Lokale Keto qendra votimi priten te riformatohen dhe bashkohen duke e ulur numrin e Qendrave te Votimit.
Corovoda On Line Blogu i Vetem i Informacionit Lokal te Skraparit. Na ndiqni edhe ne Facebook ne Grupimin Corovoda On Line