Skrapar: Provimi i Matematikës. Nota dominuese është 5. Ja si variojnë 165 nota **COPY** -->

Baneri Kryesor Siper

Skrapar: Provimi i Matematikës. Nota dominuese është 5. Ja si variojnë 165 nota

Fatjon Kaloci
2.7.14
Në provimet e maturës 2014 për të gjithë Skraparin përfshirë edhe korrespodencën figuruan të rregjistruar zyrtarisht 405 nxënës. Do të ndalemi në provimin e Matematikës ndërsa Corovoda Online i referohet 165 rekordeve të para sipas rendit alfabetik, c'ka do të thotë që kemi marrë në rend rritës nxënësit e kësaj mature emri i të cilëve fillon me A pastaj B e me radhë deri në rekordin e 165. Nota që dominon është 5 (pesë). Por le të shohim për këto 165 nxënës rezultatet e marra nga provimi i matematikës.

Nga 165 rekordet e para ( sipas kriterit alfabetik nga 405 gjithësej) munguan apo nuk u paraqiten 23 nxënës.
Nga 165 rekorde ( sipas kriterit alfabetik nga 405 gjithësej) u vlerësua me notën 10 (dhjetë) vetëm 1 nxënës.
Nga 165 rekorde ( sipas kriterit alfabetik nga 405 gjithësej) u vlerësua me notën 9 (nëntë) 5 nxënës.

Nga 165 rekorde ( sipas kriterit alfabetik nga 405 gjithësej) u vlerësuan me notën 8 (tetë) 5 nxënës.
Nga 165 rekorde ( sipas kriterit alfabetik nga 405 gjithësej) u vlerësua me notën 7 (shtatë) 16 nxënës.
Nga 165 rekorde ( sipas kriterit alfabetik nga 405 gjithësej) u vlerësua me notën 6 (gjashtë) 15 nxënës.
Nga 165 rekorde ( sipas kriterit alfabetik nga 405 gjithësej) u vlerësua me notën 5 (pesë) 70 nxënës.
Nga 165 rekorde ( sipas kriterit alfabetik nga 405 gjithësej) u vlerësua me notën 4 (katër) 29 nxënës.
Moda matematikore është 5, por duhet që të jemi të qartë me çdo lexues. Këto nota i referohen vetëm 165 emrave të parë. Padyshim që ka dhjetë apo nëntë tjetër por nëse ajo është i referohet emrave që fillojnë me karakterin E dhe me pas, F, G, Gj etj.

Rezultatet e ulta ne Matematikë më tepër i referohen sistemit të shkollimit me korespodencë. Pavarësisht se arsimi po vendoset në prioritet kryesore rezultatet lidhen me shumë faktorë të ndërthurur, mosinteresimi i nxënësve sidomos për lëndët ekzakte, niveli i mësimdhënies, roli i familjes etj.
©Corovoda Online