Hoteleri në Skrapar **COPY** -->

Baneri Kryesor Siper

Hoteleri në Skrapar

Fatjon Kaloci
21.2.15
HOTELERI DHE HOSTING

CILAT JANË HOTELET, APO HOSTELET
MË KRYESORE NË SKRAPAR

EMERTIMI PËRSHKRIMI
Hotel "Osumi"
Hotel Osumi
Vendndodhja: Çorovodë. Bar dhe Resorant.
E-mail:
Telefon:
Numër dhomash:
WiFi:
Parkim:

Hotel "Kujtim Lame"
Hotel Blerimi (Ndryshe quajtur Kujtim Lame)
Vendndodhja: Çorovodë. Bar dhe Resorant.
E-mail:
Telefon:
Numër dhomash:
WiFi:
Parkim:
Hotel Turizmi
Hotel Turizmi
Vendndodhja: Çorovodë. Bar dhe Resorant.
E-mail:
Telefon:
Numër dhomash:
WiFi:
Parkim:
Hotel Dimërori
Hotel Dimërori (ndryshe quhet Hotel Fatjon)
Vendndodhja: Çorovodë.
E-mail:
Telefon:
Numër dhomash:
WiFi:
Parkim:
Hotel Kanione
Hotel Kanione
Vendndodhja: Çorovodë. Bar dhe Resorant
E-mail:
Telefon:
Numër dhomash:
WiFi:
Parkim:
Hotel Flora
Hotel Flora
Vendndodhja: Çorovodë. Bar dhe Resorant
E-mail:
Telefon:
Numër dhomash:
WiFi:
Parkim:
Hostel Tiku Lamce
Hostel T.Lamçe
Vendndodhja: Çorovodë.
E-mail:
Telefon:
Numër dhomash:
WiFi:
Parkim:
Hotel Shpetimi
Hotel Shpetimi
Vendndodhja: Çorovodë.
E-mail:
Telefon:
Numër dhomash:
WiFi:
Parkim: