Energjia Afrofe: Ja sa paguhet në Skrapar (qytet dhe fshat) & (dimër dhe verë) **COPY** -->

Baneri Kryesor Siper

Energjia Afrofe: Ja sa paguhet në Skrapar (qytet dhe fshat) & (dimër dhe verë)

Fatjon Kaloci
28.10.15
Duke ju referuar një postimi të fundit të një websiti, Abonentët që kuotohen afrofe për energjinë elektrike do të paguajnë sasira unison të përcaktuar kilovatësh. Kur përmendim "faturë afrofe" kemi parasysh dy kategori abonentësh:
1. ) Abonentë të cilët furnizohen me energji por nuk janë pajisur ende me matës
2. ) Abonentë të cilët kanë raportuar defektet në matësa (defekte të konstatuara zyrtarisht)

Për këta të fundit, pra Abonentë me matësa të raportuar dhe njohur nga institucioni respektiv si me defekt, tarifimi vlen vetëm për 2 muaj afat i përcaktuar që nënkupton se brenda këtyre dy muajve do të pajisen me matës të rregullt.
Për Skraparin sasia e kilovatëve të përcaktuar për këto tarifime ka ndryshime mes Qytetit dhe Fshatit por edhe sezonit Dimër apo verë.

Për periudhën e Dimrit
Skrapari (Qytet) = 400kw
Për periudhën e Verës
Skrapari (Qytet) = 300 kw

Për periudhën e Dimrit
Skrapari (Fshat) = 250 kw
Për periudhën e Verës
Skrapari (fshat) = 200 kw

E thënë ndryshe, formula e përllogaritjes së faturave (për vetëm 2 rastet e mësipërme të konsideruara afrofe) në një shembull mund të jetë:

Një Familje X në Çorovodë (qytet) në periudhën e dimrit do të paguaj : 400 kw * 13 lek/kw = 5 200 lek (këtu pa përfshirë tarifimet energji shkalle apo edhe sinjali repetitor publik)

Një Familje Y në Muzhakë (fshat i Skraparit) në periudhën e dimrit do të paguaj: 250 kw * 13lek/kw = 3 250 lek (këtu pa përfshirë tarifimet energji shkalle apo edhe sinjali repetitor publik)

©Corovoda Online / Burimi portali Droni (http://www.droni.al/web/VENDIMI_I_QEVERIS_Faturat_aforfe_te_energjise_per_te_gjitha_qytetet_dhe_fshatrat_9034_1.php)