Koordinata X: 1917 Skraparasit e Amerikës japin donacione për Çlirimin e Shqipërisë **COPY** -->

Baneri Kryesor Siper

Koordinata X: 1917 Skraparasit e Amerikës japin donacione për Çlirimin e Shqipërisë

Fatjon Kaloci
24.11.15
Koordinata X rubrika e trashëgimisë ndër vite me dhe rreth Skraparit, vjen me pak vështirësi në këtë shkrim. Postimi i sotëm i Corovoda Online po i referohet "vetëm" nga mbiemrat që duken tradicional të Skraparit disa të dhënave sipas të cilave shumë shqipëtarë të viteve 1917 - 1918 dhuruan donacione ne vlera ekonomike të kohës për Çlirimin e Shqipërisë. Ne kemi përzgjedhur disa ndër qindra e qindra emra nga gjithë trevat e Shqipërisë dhe po përpiqemi më poshtë të listojmë disa ndër rekordet që mund "hamendësojmë" nga mbiemrat të lidhen me Skraparin. Kujtojmë edhe një herë se ky shkrim duhet të merret me rezerva pasi mund të kemi pasaktësi dhe jo çdo emër mund të jetë i lidhur me Skraparin. Por ne po tentojmë në këtë shkrim me disa ndër rekordet e kësaj liste.
LISTA E DONACIONEVE BËRË NGA SKRAPARASIT E AMERIKËS
SHBA QERSHOR 1917

Duli F. Malindi (shuma) $ 10
P. Qafa
(shuma) $ 05

Zeqir J. Muzhencka(shuma) $ 05
Mehmet Q. Malindi(shuma) $ 10
Tefik A. Muzhencka(shuma) $0 5
Jaup N. Kakozi(shuma) $ 05
Hysen H. Muzhencka(shuma) $ 07
Ali B. Qeshibeshi(shuma) $ 02
Ramadan H. Malindi(shuma) $ 05
Halil R. Sevrani(shuma) $ 03
Jaup M. Malindi(shuma) $ 04
Qenan M. Kakozi(shuma) $ 03
Islam R. Xhanari(shuma) $ 10
Dailan M. Dorësi(shuma) $ 01
Bajram O. Panariti(shuma) $ 10
Rakip B. Çerenishti(shuma) $ 10
Ali A. Kuçi(shuma) $ 25
Riza A. Dumcka
(shuma) $ 15
Hair R. Kuçi
(shuma) $ 10
V. Vishani
(shuma) $ 12
Sotir K. Kapinova
(shuma) $ 05
Çaush K. Barçi
(shuma) $ 11
Ali R, Mbrakulla
(shuma) $05
Hysejn Q. Kuçi
(shuma) $ 15
Dake R. Strafica
(shuma) $ 12
Kasem A. Qafa
(shuma) $ 10
Hysni R. Barçi
(shuma) $ 10
Veisel Xh. Verzhezha
(shuma) $ 21
Sefe R. Vishani
(shuma) $ 10
-
Sabri Zenun Backa(shuma) $ 10
Qerim Backa
(shuma) $ 10
Nuri Sherif Vlusha
(shuma) $ 10
Hysni Asllan Potomi
(shuma) $ 14
Qenan Ibrahim Helmësi
(shuma) $ 10
Refat Muke Potomi
(shuma) $ 05
Hysen I. Koprencka
(shuma) $ 10
Selim Ismail Potomi
(shuma) $ 20
© Corovoda Online / Ky material mund të ketë përmbajtje të pasaktë. I jemi referuar ngjashmërisë që kanë mbiemrat me ato tradicional të Skraparit por jo domosdoshmërisht emrat e listuar mund të jenë nga Skrapari / Imazhi përdoret me karakter ilustrativ