Këshilli Bashkiak Skrapar Miraton Projekt Buxhetin Afatmesëm 2017 - 2019 **COPY** -->

Baneri Kryesor Siper

Këshilli Bashkiak Skrapar Miraton Projekt Buxhetin Afatmesëm 2017 - 2019

Fatjon Kaloci
27.6.16
Në fundin e muajit Maj 2016 Këshilli Bashkiak i Skraparit ka miratuar Projekt Buxhetin Afatmesëm për periudhën 2017 - 2019. Projekti synon të ndërtojë një guidë fokus të punës për vitet në vijim. Më poshtë Corovoda Online jep në mënyrë të përmbledhur disa ndër elementët e pritshëm që ky projekt afatmesëm parasheh:
Zëri: Të ardhura nga Taksat
viti 2017 - 16 076 000 lek
viti 2018 - 16 880 000 lek
viti 2019 - 17 724 000 lek

Zëri: Të ardhura nga Tarifat
viti 2017 - 37 949 000 lek
viti 2018 - 39 846 000 lek
viti 2019 - 41 839 000 lek

Zëri: Të ardhura nga Shitje Prone dhe Dhënie me Qera
viti 2017 - 20 917 000 lek
viti 2018 - 21 963 000 lek
viti 2019 - 23 061 000 lek

Zëri: Të ardhura të tjera
viti 2017 - 110 110 000 lek
viti 2018 - 112 742 000 lek
viti 2019 - 115 916 000 lek

Këto janë disa ndër elementët që grupet e punës të Autoritetit Vendor Bashkia Skrapar kanë paraparë për këtë plan afatmesëm 3 vjeçar. Taksat dhe Tarifat janë elementi që kërkojnë edhe ndihmën e komunitetit apo subjekteve të tjera pa të cilat është i vështirë funksionimi. Thënë ndryshe edhe investimet e mundshme që duam për qytetin tonë, për t'a bërë atë sa më të mirë kërkojnë bashkëveprimin mes palëve dhe nxitjen për të paguar detyrimet ligjore.
© Corovoda Online