Koordinata X: Në 1854 lumi Osum njihej me emrin Uzumi. Nga Apsus tek Osumi - Ja përshkrimi i vitit 1854 **COPY** -->

Baneri Kryesor Siper

Koordinata X: Në 1854 lumi Osum njihej me emrin Uzumi. Nga Apsus tek Osumi - Ja përshkrimi i vitit 1854

Fatjon Kaloci
4.8.16
Corovoda Online dhe Koordinata X në këtë ndalesë mes informacioneve që blogu ynë i dedikohet Skraparit dhe zhvillimeve rreth tij, ndan për ndjekësit një informacion të shkurtër. I referohemi një fjalori gjeografik të vitit 1854 të William Smith ku në gërmëzimin A gjejmë fjalën "Apsus" ( theksojmë se ky është emri i hershëm i lumit Osum)
Në përkufizimin e fjalës thuhet: (versioni origjinal)
APSUS (Ἄψος), a considerable river of Illyria, rising in Mount Pindus and flowing into the sea between the rivers Genusus on the N. and the Aous on the S. It flows in a north-western direction till it is joined by the Eordaïcus (Devól), after which it takes a bend, and flows towards the coast in a southwestern direction through the great maritime plain of Illyria. Before its union with the Devól, the river is now called Uzúmi, and after its union Beratinós. The country near the mouth of the Apsus is frequently mentioned in the memorable campaign of Caesar and Pompey in Greece. Caesar was for some time encamped on the left bank of the river, and Pompey on the right bank. (Strab. p. 316; Liv. 31.27; Caes. B.C. 3.13, 19, 30; D. C. 41.47; Appian, App. BC 2.56, where the river is erroneously called Ἄλωρα; Leake, Northern Greece, vol. i. pp. 336, 342, vol. iv. pp. 113, 123.)
(version i shqipëruar)
APSUS një lumë i konsiderueshëm i Ilirisë, lind nga Mali Pindus dhe rrjedh drejt detit mes lumenjve Genesus në Veri dhe Aous në Jug. Rrjeth në drejtimin Veri-Perëndimor deri sa bashkohet me lumin Eordaicus (Devoll), pas këtij merr devijm dhe rrjedh kundrejt bregut në drejtimin jugperëndim drejt bregdetit të madh të Ilirisë. Para se të bashkohet me Devollin (kjo pjesë) tani quhet Uzumi dhe pas bashkimit (kjo pjesë) quhet Beratinos.  Vendti pranë grykës së Apsus është përmendur shpesh në betejat e paharrueshme të Çezarit dhe Pompejit në Greqi. Çezari për disa kohë u dislokua ( fushoi, qëndroi)  në krahun e majtë të lumit ndërsa Pompey në të djathtën e tij.
Corovoda Online