VIDEO: Çorovoda përfshihet në Google Street View por me imazh të 2014. Në aplikacion edhe Poliçani **COPY** -->

Baneri Kryesor Siper

VIDEO: Çorovoda përfshihet në Google Street View por me imazh të 2014. Në aplikacion edhe Poliçani

Fatjon Kaloci
10.11.16
Përmes teknikës fotosferë, shërbimi Google Street View është aktivizuar për gjithë Shqipërinë këtë nëntor 2016. Për momentin vetëm një pikë mundëson nga Çorovoda, në qëndrën e saj shikimin në interaksion të saj në shërbimin Google Maps. Edhe përse në 2016 planet e ngarkuara i referohen vitit 2014 ndërsa disa ndryshime të mëdha po pëson kjo pjesë nga ku ju ftojmë të ndiqni në një video të shkurtër planet e Street View nga Google.
VIDEO - Çorovoda në Google Street View

VIDEO - Poliçani në Google Street View

Corovoda Online