Koordinata X - Skraparasit që kontribuonin në 1917 - 1918 nga Amerika për Çlirimin e Shqipërisë **COPY** -->

Baneri Kryesor Siper

Koordinata X - Skraparasit që kontribuonin në 1917 - 1918 nga Amerika për Çlirimin e Shqipërisë

Fatjon Kaloci
3.7.17
Nisur nga mbiemrat tipikë të Skraparit ndër vite, Corovoda Online i referohet një dokumenti ku listohen disa nga shqipëtarët që banonin në Amerikë dhe që gjatë viteve 1917 - 1918 kontribuan financiarisht për një qëllim: Çlirimin e Vendit të Shqiponjave.
 Ne kemi përzgjedhur disa ndër qindra e qindra emra nga gjithë trevat e Shqipërisë dhe po përpiqemi më poshtë të listojmë disa ndër rekordet që mund "hamendësojmë" nga mbiemrat të lidhen me Skraparin. Kujtojmë edhe një herë se ky shkrim duhet të merret me rezerva pasi mund të kemi pasaktësi dhe jo çdo emër mund të jetë i lidhur me Skraparin. Por ne po tentojmë në këtë shkrim me disa ndër rekordet e kësaj liste.
LISTA E DONACIONEVE BËRË NGA SKRAPARASIT E AMERIKËS SHBA QERSHOR 1917
Duli F. Malindi (shuma) $ 10
P. Qafa
(shuma) $ 05

Zeqir J. Muzhencka(shuma) $ 05
Mehmet Q. Malindi(shuma) $ 10
Tefik A. Muzhencka(shuma) $0 5
Jaup N. Kakozi(shuma) $ 05
Hysen H. Muzhencka(shuma) $ 07
Ali B. Qeshibeshi(shuma) $ 02
Ramadan H. Malindi(shuma) $ 05
Halil R. Sevrani(shuma) $ 03
Jaup M. Malindi(shuma) $ 04
Qenan M. Kakozi(shuma) $ 03
Islam R. Xhanari(shuma) $ 10
Dailan M. Dorësi(shuma) $ 01
Bajram O. Panariti(shuma) $ 10
Rakip B. Çerenishti(shuma) $ 10
Ali A. Kuçi(shuma) $ 25
Riza A. Dumcka
(shuma) $ 15
Hair R. Kuçi
(shuma) $ 10
V. Vishani
(shuma) $ 12
Sotir K. Kapinova
(shuma) $ 05
Çaush K. Barçi
(shuma) $ 11
Ali R, Mbrakulla
(shuma) $05
Hysejn Q. Kuçi
(shuma) $ 15
Dake R. Strafica
(shuma) $ 12
Kasem A. Qafa
(shuma) $ 10
Hysni R. Barçi
(shuma) $ 10
Veisel Xh. Verzhezha
(shuma) $ 21
Sefe R. Vishani
(shuma) $ 10
-
Sabri Zenun Backa(shuma) $ 10
Qerim Backa
(shuma) $ 10
Nuri Sherif Vlusha
(shuma) $ 10
Hysni Asllan Potomi
(shuma) $ 14
Qenan Ibrahim Helmësi
(shuma) $ 10
Refat Muke Potomi
(shuma) $ 05
Hysen I. Koprencka
(shuma) $ 10
Selim Ismail Potomi
(shuma) $ 20
© shënim / Ky material mund të ketë përmbajtje të pasaktë. I jemi referuar ngjashmërisë që kanë mbiemrat me ato tradicional të Skraparit por jo domosdoshmërisht emrat e listuar mund të jenë nga Skrapari / Imazhi përdoret me karakter ilustrativ
Corovoda Online