Zgjedhjet - Sa dhe Si ka ndryshuar Vota e 2013 dhe 2017 në Skrapar **COPY** -->

Baneri Kryesor Siper

Zgjedhjet - Sa dhe Si ka ndryshuar Vota e 2013 dhe 2017 në Skrapar

Fatjon Kaloci
20.7.17
Zgjedhjet e 2017 dëshmuan edhe njëherë pritshmërinë politike të qeverisjes qëndrore të votuesve në Shqipëri. Corovoda Online që në 1 qershor 2017 dha paraprakisht rezultatin e përafërt. Pikërisht, në këtë vazhdë, duke qënë se shpesh statistikat për subjektet politike në qytetet e vogla mungojnë, mbase për shkak të subjektivizmit apo anëshmërisë, blogu ynë jep një krahësim të rezultateve që 3 subjektet kryesore kanë marrë në zgjedhjet parlamentare 2013 dhe ato 2017 sipas çdo njësie. Rezultatet japin edhe një trend të njësive ku ka lëvizje të madhe apo të vogël të votës. Numrat me sfond të gjelbër paraqesin subjekte me trend rritës nga krahësimi 2017 - 2013 ndërsa sfondi gri paraqet shifrat me trend negativ nga ky krahësim. Kujtojmë se në Votën e 2013 që kemi përdorur në tabelën e fundit janë hequr të dhënat e bashkisë Poliçan duke qënë se Bashkia Skrapar nuk e ka nën juridiksion Policanin. Ky është një prodhim i Çorovoda Online. F.K.:

NJËSIA ADMINISTRATIVE - ÇOROVODË
COROVODA VITI 2013 VITI 2017 DIFERENCA
LSI 1582 1624 +42
PS 1021 1024 +3
PD 290 165 -125

NJËSIA ADMINISTRATIVE - BOGOVË
BOGOVA VITI 2013 VITI 2017 DIFERENCA
LSI 274 315 +41
PS 215 196 -19
PD 210 85 -125

NJËSIA ADMINISTRATIVE - ÇEPAN
ÇEPAN VITI 2013 VITI 2017 DIFERENCA
LSI 251 278 +27
PS 129 120 -9
PD 97 29 -68

NJËSIA ADMINISTRATIVE - GJERBËS
GJERBËS VITI 2013 VITI 2017 DIFERENCA
LSI 152 165 +13
PS 306 273 -33
PD 60 27 -33

NJËSIA ADMINISTRATIVE - LESHNJE
LESHNJE VITI 2013 VITI 2017 DIFERENCA
LSI 160 222 +62
PS 169 102 -67
PD 27 17 -10

NJËSIA ADMINISTRATIVE - POTOM
POTOM VITI 2013 VITI 2017 DIFERENCA
LSI 148 311 +163
PS 370 223 -147
PD 26 17 -9

NJËSIA ADMINISTRATIVE - QËNDËR
QËNDËR VITI 2013 VITI 2017 DIFERENCA
LSI 876 877 +1
PS 623 680 +57
PD 113 86 -27

NJËSIA ADMINISTRATIVE - VËNDRESHË
VËNDRESHA VITI 2013 VITI 2017 DIFERENCA
LSI 385 390 +5
PS 183 154 -29
PD 34 28 -6

NJËSIA ADMINISTRATIVE - ZHEPË
ZHEPË VITI 2013 VITI 2017 DIFERENCA
LSI 120 153 +33
PS 147 165 +18
PD 97 15 -82

PËRMBLEDHJA STATISTIKORE SIPAS COROVODA ONLINE
TOTALE VITI 2013 VITI 2017 DIFERENCA
LSI 3948 4335 +387
PS 3163 2937 -226
PD 935 469 -466Corovoda Online