Çorovoda - 75 Vjet Çlirim - Si rezultonte Popullsia dhe Gjendja pas diegies së fshatrave dhe masakrave - Viti 1914 **COPY** -->

Baneri Kryesor Siper

Çorovoda - 75 Vjet Çlirim - Si rezultonte Popullsia dhe Gjendja pas diegies së fshatrave dhe masakrave - Viti 1914

Fatjon Kaloci
3.9.17
Nga vitet në vite, betejat e zhvilluara në Skrapar nga forcat armike, kanë lënë padyshim qindra të vrarë edhe mes popullsisë së thjeshtë të Skraparit. Pas 1913 në bilanc të kryer faktik me prani mjekësh dhe ekipe, në 1914 shumë shtëpi ishin djegur në zonën e Skraparit dhe popullsia e mbetur u hodh numerikish në bilance. Por çfarë thuhet në dokumentet e kohës, për gjendjen sesi rezultonin pas operacioneve e masakrave të kryera në Skrapar këto vendbanime? Çfarë kishte mbetur pas tyre?
Ja si jepet gjendja pas sulmeve, diegieve dhe masakrave në 1914 në Skrapar.

1. Malind - 22 banorë - 3 shtëpi
2. Sevran - 195 banorë - 84 shtëpi
3. Gjorgjove - 15 banorë - 2 shtëpi
4. Backë - 21 banorë - 3 shtëpi
5. Koprënckë - 52 banorë - 8 shtëpi
6. Qeshibes - 73 banorë - 9 shtëpi
7. Kakos - 4 banorë - 1 shtëpi
8. Krushovë - 94 banorë - 21 shtëpi
9. Muzhënckë - 62 banorë - 11 shtëpi
10. Skorovodë (shkruhet) - 10 banorë - 2 shtëpi
11. Leshnja - 17 shtëpi
12. Muzhaka - 153 banorë - 17 shtëpi
13. Prishtë - 150 banorë - 32 shtëpi
14. Qafë - 14 banorë - 1 shtëpi
15. Vlushë - 8 banorë - 1 shtëpi
16. Grepcka - 46 banorë - 13 shtëpi

Corovoda Online / Fatjon Kaloçi