Shërbimet - Qytetarëve nuk do t'u kërkohen për shërbime këto 3 çertifikata **COPY** -->

Baneri Kryesor Siper

Shërbimet - Qytetarëve nuk do t'u kërkohen për shërbime këto 3 çertifikata

Fatjon Kaloci
3.10.17
Sipas një postimi të Agjensisë Lokale të Sigurimeve Shoqërore Skrapar, nga ky tetor 2017 çdo aplikuesi në skemat e përfitimeve nuk do t'u kërkohen më 3 dokumenta të tipit Çertifikata. Konkretisht nuk do të kërkohen:
1. Çertifikata FAMILJARE
2. Çertifikata VDEKJE
3. Çertifikata PERSONALE
Nga ky tetor 2017, qytetarët apo banorët që u është dashur të depozitojnë Çertifikatat e mësipërme do të mjaftohen me një Fotokopje të Kartës së Identitetit dhe dokumenteve të tjera të rrjedhës së kërkesës së tyre.
Informacioni u publikua më herët në një rrjet social të dedikuar për Agjensinë Lokale të Sigurimeve Shoqërore Skrapar. Mos kërkesave e këtyre 3 dokumenteve nuk duhet parë si përjashtimore nga tipi i kërkesave. Thjesht se këto dokumente do verifikohen dhe printohen në versionin elektronik nga linjat hierarkike më të mëdha që do verifikojnë të dhënat dhe gjenerojnë dokumentin me vulë elektronike.
Lidhje e jashtme me Facebook


Corovoda Online