Skrapari 2018 - Sa është numri i banorëve në Skrapar deri në 01.01.2018 - Ja dhe të dhënat për Poliçanin. **COPY** -->

Baneri Kryesor Siper

Skrapari 2018 - Sa është numri i banorëve në Skrapar deri në 01.01.2018 - Ja dhe të dhënat për Poliçanin.

Fatjon Kaloci
13.1.18
Lëvizje e fortë demografike brenda 6 muajve së paku për Skraparin. Kështu, Corovoda Online në këtë shkrim ndalet në të dhëna burimore të besueshme mbi Numrin e Popullsisë në Skrapar dhe Poliçan deri në datën 01.01.2018. Ajo që vjen si deduksion i shifrave rezulton se në gjithë Skraparin numërohen 14 300 persona që janë 18 + vjeç  ndërsa rreth 3 100 janë banorë të Skraparit nën moshën 18 vjeçare.
Nga Qershori 2017 deri në Dhjetor 2017 më shumë se 600 persona kanë ndërruar gjendje civile vetëm brenda pak më shumë se 5 muajve, kjo vetëm për Skraparin. Por e njejta situatë shihet edhe në Poliçan. Shifrat e mëposhtme që pasqyrojmë japin sesi shfaqet popullsia në Skrapar në fillim të këtij viti.
Popullsia deri në datën 01.01.2018 në Skrapar dhe Poliçan
BASHKIA SKRAPARNumri i Popullsisë 01.01.2018Numri i familjeve 01.01.2018
Qyteti Çorovodë5 8402 100
Njësia Çepan* 969* 350
Njësia Potom1 097* 365
Njësia Qëndër dhe Leshnje4 6401 519
Njësia Vëndreshë dhe Bogovë2 8841 014
Njësia Gjerbës dhe Zhepë2 046* 679
BASHKIA POLIÇANNumri i Popullsisë 01.01.2018Numri i familjeve 01.01.2018
Qyteti Poliçan7 8642 927
Njësia Tërpan2 357* 752
Njësia Vërtop7 0502 249
Në paraqitje si Numër Total Banorësh dhe Numër Total Familjesh kemi këtë tabelë, gjithnjë me të dhëna të Çorovoda Online deri në 01.01.2018.
TOTALNumri i Popullsisë 01.01.2018Numri i familjeve 01.01.2018
BASHKIA SKRAPAR (totale) 17 4766 027
POLIÇANNumri i Popullsisë 01.01.2018Numri i familjeve 01.01.2018
BASHKIA POLIÇANI (totale)17 2715 928
© Fatjon Kaloci / Corovoda Online