Skrapari dhe Poliçani - Sa është numri i Popullsisë deri në 01.01.2019 për dy Bashkitë? Të dhëna **COPY** -->

Baneri Kryesor Siper

Skrapari dhe Poliçani - Sa është numri i Popullsisë deri në 01.01.2019 për dy Bashkitë? Të dhëna

Fatjon Kaloci
24.1.19
Sipas Corovoda Online në të dhëna që i referohen Numrit të Popullsisë deri në 01.01.2019 për dy Bashkitë Skrapar dhe Poliçan ka një rënie të numrit të popullsisë krahësuar me të dhenat e 01.01.2018. Reciprokisht popullsia pakësohet me 133 banorë në Skrapar krahësuar me një vit më parë, ndërsa 97 banorë më pak se një vit më parë ka Poliçani. Ndërsa e kundërta është për Numrin e Familjeve. Të dyja Bashkitë kanë pësuar një rritje krahësuar me një vit më parë në këtë tregues. Poliçani ka 78 familje më shumë sesa kishte në 01.01.2018 ndërsa Skrapari 48 më shumë se një vit më parë.
Popullsia deri në datën 01.01.2019 në Skrapar dhe Poliçan

BASHKIA SKRAPARNumri i Popullsisë 01.01.2018Numri i Popullsisë 01.01.2019
Qyteti Çorovodëishte 5 840është 5 788
Njësia Çepanishte * 969është * 926
Njësia Potomishte 1 097është 1 062
Njësia Qëndër dhe Leshnjeishte 4 640është 4 635
Njësia Vëndreshë dhe Bogovëishte 2 884është 2 845
Njësia Gjerbës dhe Zhepëishte 2 046është 2 087
BASHKIA POLIÇANNumri i Popullsisë 01.01.2018Numri i Popullsisë 01.01.2019
Qyteti Poliçanishte 7 864është 7 825
Njësia Tërpanishte 2 357është 2 331
Njësia Vërtopishte 7 050është 7 018
Në paraqitje si Numër Total Banorësh dhe Numër Total Familjesh kemi këtë tabelë, gjithnjë me të dhëna të Çorovoda Online deri në 01.01.2019.
TOTALNumri i Popullsisë 01.01.2018Numri i familjeve 01.01.2019
BASHKIA SKRAPAR (totale) është 17 343është 6 075
POLIÇANNumri i Popullsisë 01.01.2018Numri i familjeve 01.01.2019
BASHKIA POLIÇANI (totale)është 17 174është 6 006

© Fatjon Kaloci / Corovoda Online