Skrapari dhe Poliçani - Ja sa është numri i popullsisë në 01.01.2020 në Skrapar dhe Poliçan **COPY** -->

Baneri Kryesor Siper

Skrapari dhe Poliçani - Ja sa është numri i popullsisë në 01.01.2020 në Skrapar dhe Poliçan

Fatjon Kaloci
14.1.20
Sipas Corovoda Online në të dhëna që i referohen Numrit të Popullsisë deri në 01.01.2020 për dy Bashkitë Skrapar dhe Poliçan ka një rënie të numrit të popullsisë krahësuar me të dhenat e 01.01.2019. Reciprokisht popullsia pakësohet me 351 banorë në Skrapar krahësuar me një vit më parë, ndërsa 355 banorë më pak se një vit më parë ka Poliçani. Rënie dallohet edhe kur flasim për Numrin e Familjeve. Të dyja Bashkitë kanë pësuar një rënie krahësuar me një vit më parë në këtë tregues. Poliçani ka 36 familje më pak sesa kishte në 01.01.2019 ndërsa Skrapari 7 më pak se një vit më parë.
Popullsia deri në datën 01.01.2020 në Skrapar dhe Poliçan

BASHKIA SKRAPARNumri i Popullsisë 01.01.2020Numri i Popullsisë 01.01.2019
Qyteti Çorovodëështë 5 666ishte 5 788
Njësia Çepanështë * 913ishte * 926
Njësia Potomështë 1 055ishte 1 062
Njësia Qëndër dhe Leshnjeështë 4 569ishte 4 635
Njësia Vëndreshë dhe Bogovëështë 2 791ishte 2 845
Njësia Gjerbës dhe Zhepëështë 1 998ishte 2 087
BASHKIA POLIÇANNumri i Popullsisë 01.01.2020Numri i Popullsisë 01.01.2019
Qyteti Poliçanështë 7 682ishte 7 825
Njësia Tërpanështë 2 217ishte 2 331
Njësia Vërtopështë 6 920ishte 7 018
Në paraqitje si Numër Total Banorësh dhe Numër Total Familjesh kemi këtë tabelë, gjithnjë me të dhëna të Çorovoda Online deri në 01.01.2020.
TOTALNumri i Popullsisë 01.01.2020Numri i familjeve 01.01.2020
BASHKIA SKRAPAR (totale) është 16 992është 6 068
POLIÇANNumri i Popullsisë 01.01.2020Numri i familjeve 01.01.2020
BASHKIA POLIÇANI (totale)është 16 819është 5 970

© Fatjon Kaloci / Corovoda Online