• COROVODA ONLINE PUBLIKON TË DHËNAT E POPULLSISË DERI NË 1 JANAR 2019
  • NË SKRAPAR BANOJNË GJITHËSEJ 17 343 BANORË
  • NË POLIÇAN BANOJNË GJITHËSEJ 17 174 BANORË

Buxheti 2019 - Gjykata rrëzon padinë e Bashkisë Skrapar. E paqartë mënyra sesi do të vijohet

Gjykata Administrative e Apelit ka rrëzuar dje në seancën gjyqësore te zhvilluar rreth orës 13:30 të së enjtes, 27.06.2019 në Tiranë, padinë që Bashkia Skrapar kishte hapur që në fillim të këtij viti kundër Këshillit Bashkiak Skrapar dhe Prefektit Berat. Çështja që mbante numrin 31157-01138-86-2019 në faqen e internetit të kësaj gjykate gjatë publikimit të saj në mbremjen e djeshme thuhet:

Paditës:
Bashkia Skrapar
I paditur:
Këshilli i Bashkisë Skrapar, Prefekti i Qarkut Berat


Objekti:
Konstatimin e pavlefshmerise absolute te akteve administrative:
1.Vendimi me Nr. 1, date 04.01.2019 i Keshillit Bashkiak Skrapar "Per miratimin maksimal te punonjesve te Bashkise Skrapar dhe institucioneve ne varesi te saj.
2. Vendimin nr.2, date 04.01.2019 te Keshillit te Bashkise Skrapar "Per pagesen e punonjesve me 100% te pages sipas vendit te punes se miratuar.
3. Vendim me nr.3, date 04.01.2019 i Keshillit Bashkiak Skrapar.
4. Vendim me Nr.4, date 04.01.2019 e Keshillit Bashkiak Skrapar.
5. Akt administrative per verifikimin te ligjshmerise se akteve Nr.38/ 1 prot, date 16.01.2019 i Prefektit te Oarkut Berat.
6. Vendimi me Nr.5, date 04.01.2019 te Keshillit Bashkiak Skrapar "Per miratimin e programit buxhetor afatmesem 2019 - 2021 dhe buxhetit te bashkise Skrapar dhe institucioneve ne varesi dhe funksioneve te reja per vitin 2019.
7. Akt administrative per verifikim te ligjshmerise se akteve Nr. 50/ 1, date 16.01.2019 I prefektit te Qarkut Berat
.


Dispozitiv:
Rrëzimin e padisë.
Shpenzimet gjyqësore në ngarkim të palës paditëse.
Kundër këtij vendimi lejohet rekurs në Kolegjin Administrativ të Gjykatës së Lartë Tiranë, brenda 30 ditëve duke filluar ky afat nga e nesërmja e komunikimit të vendimit të arsyetuar.
U shpall sot më datë 27.06.2019, Tiranë.


Ndërsa rekursi mbetet hapi i tretë për vendorin, e ardhmja nuk duket shumë optimiste për këtë autoritet. Vendimet e Këshillit Bashkiak dhe Konfirmimet që ato kanë marrë nga Prefektura në fillim vit, së paku nga Gjykata Administrative e Apelit janë në fuqi. Momentalisht Bashkia Skrapar operon me 1/12 e buxhetit të vitit të kaluar. Nëse të gjitha hallkat gjyqësore do të konfirmonin vendimarrjen e Gjykatës Administrative të Apelit edhe më tej, kjo mund të ndryshoj tërësisht funksionimin e Bashkisë Skrapar, pasi "rrëzimi i kësaj padie" nënkupton se nuk do të vijohet më me 1/12 por do të kërkohet zbatimi i vendimit gjyqësor. E thënë ndryshe më shumë se 100 punonjës do të hiqen nga organika që këshilli e konsideroi të tejfryrë në fillim të vitit pasi institucioni do të detyrohet t'i përmbahet vendimeve të këshillit.

Autentik!

Reklama Online

loading...

skrapari në fletë

PËR KONTAKT - EMAIL: corovodaonline@post.com

Mbështetje

Këtu mund të jetë Njoftimi yt

DIMRI QË LAM PAS

skrapari në fletë

Reklama Online

loading...

skrapari në fletë

NAVIGON

breakingnews
www.bashkiaskrapar.gov.al www.albrafting.com www.visitskrapar.com

HAPËSIRË PËR REKLAMA APO NJOFTIMET TUAJA