Nasif Selimi: - Le të jetë sakrifica e Pertef Therepeli, një urë lidhëse më e fortë mes kërçovarëve dhe skrapallinjëve -->

Kategoria e gjetur

Iklan Semua Halaman

Nasif Selimi: - Le të jetë sakrifica e Pertef Therepeli, një urë lidhëse më e fortë mes kërçovarëve dhe skrapallinjëve

Fatjon Kaloci
2.1.21


Pas shkrimit me titull "Konsiderohet Babai i Shkollës "Naim Frashëri" në Kërçovë, në Maqedoninë e Veriut. Kush ishte Pertef Abaz Therepeli", publikuar nga blogu ynë, kanë ardhur reagimet e para pozitive të rikthimit në vëmendje të figurës së dashur së arsimit nga Kërçova. Ish-nxënësi i Pertef Therepelit, pati një komunikim me publicistin Zylyftar Hoxha, menjëherë pas botimit tonë. Mes fjalëve që zgjojnë mall dhe krenari, Nasif Selimi shkruan ndër të tjera:
"Përshëndetje miku im dhe i jagollasve Zylyftar!
E lexova me një frymë portretin e mësues Pertefit, botuar në Corovodaonline dhe më vjen mirë që ky rilindas "i harruar" nga skraparlinjtë, tashmë po zë vendin e merituar, në mesin e figurave të ndritura që nxori ky vend, i cili dha aq burra të pushkës, odës së burrave dhe të penës.
Sakrifica vetëmohuese e Mësuesit jo vetëm që mbolli farën e diturisë, të shpresës dhe dritës në mjedisin tonë, në një kohë kur tek ne, ishte ndrydhur dhe mbytur ndjenja kombëtare, me metodat më barbare sllave. Por sakrifica e Tij, shërbeu që të jetë një urëlidhje edhe më e fortë në mes kërçovarëve dhe skraparlinjëve, duke u ringritur pas 45 vjetësh, me vizitën e një grupi kërçovarësh, vendlindjes së Mësues Pertefit, fshatit Therepel dhe Bashkisë Skrapar, ku u pritëm në mënyrën më vllazërore. Përshëndes autorin e këtij portreti për përkushtimin dhe saktësinë e të dhënave që ka paraqitur, ndonëse ju si pjesëtar i shoqatës "Tomorri" në vizitën që bëtë në Jagoll dhe Kërçovë, fituat bindjen se "vetëm sa është gërrithur" për portretin e plotë të këtij Mësuesi legjendë.
 Për të mirë u dëgjofshim miku im dhe jagollasve dhe të fala të përzemërta ju me familjen, miqëve tanë të përbashkët dhe gjithë skraparlinjëve tuaj dhe tanë!"

Nasif Selimi
2 Janar 2021
©Corovoda Online

Following the article entitled "Considered the Father of the"Naim Frashëri" School in Kichevo, Northern Macedonia. Who was Pertef Abaz Therepeli", published by our blog, came the first positive reactions of returning to the attention of the beloved figure of education from Kicevo. The former student of Pertef Therepel, had a communication with the publicist Zylyftar Hoxha, immediately after our publication. Among the words that evoke longing and pride, Nasif Selimi writes among others:

"I read with one breath the portrait of teacher Pertefi, published in Corovodaonline and I am glad that this reborn "forgotten" by the Skraparlins, is already taking its rightful place, among the bright figures that this country produced, which gave so many men of the rifle, the men's chamber, and the pen.

The selfless sacrifice of the Master not only sowed the seed of knowledge, hope and light in our environment, at a time when in our country, national feeling had been suppressed and stifled, by the most barbaric Slavic methods. But His sacrifice served to be an even stronger bridge between Kichevo and Skrapar, resurrected after 45 years, with the visit of a group of Kichevo, the birthplace of Teacher Pertefi, the village Therepel and the Municipality of Skrapar, where we were welcomed in the most fraternal way. I congratulate the author of this portrait for the dedication and accuracy of the data he has presented, although you as a member of the association "Tomorri" during your visit to Jagoll and Kichevo, gained the conviction that "just a touch" for the full portrait of this Teacher legend.

For the best to hear from my friend and the Jagolas and cordial greetings to you with your family, our mutual friends and all your scrapers and ours!


Nasif Selimi

2 January 2021

© Corovoda Online